Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Bổn phận không phải là sự nghiệp

05/12/2021

Những người làm việc trong các hội thánh mà cô phụ trách đã nhiều lần bị các lãnh đạo điều động để đáp ứng nhu cầu của các hội thánh khác. Cô bắt đầu cảm thấy lo rằng nếu các anh chị em có tố chất tốt bị đưa đi nơi khác, hiệu suất của các hội thánh của cô sẽ giảm sút và vị trí của chính cô sẽ gặp nguy hiểm – cô miễn cưỡng để các thành viên của các hội thánh đó ra đi. Cô đã biết được gì về bản thân qua sự phán xét và mặc khải của lời Đức Chúa Trời? Liệu cô có thể từ bỏ những động cơ sai trái của mình và vui vẻ cung cấp những người tài cho công tác của hội thánh không? Hãy tìm hiểu trong “Bổn phận không phải là sự nghiệp” nhé.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger