Làm thế nào để chào đón sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus? | Mong mỏi | Phim Phúc Âm Lồng tiếng Việt

20/06/2020

Hai ngàn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã hứa với các môn đồ rằng: “Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:2-3). Bởi vì điều này, mà hàng thế hệ tín hữu đã tiếp tục hy vọng đến ám ảnh và cầu nguyện xin cho lời hứa của Chúa được trọn, và hy vọng cùng cầu nguyện rằng họ được cất lên trời để gặp Chúa và vào thiên quốc khi Chúa đến.

Điều này cũng được mô tả nơi nhân vật chính của phim này, Chen Xiangguang. Anh là một người tìm kiếm Chúa nhiệt thành, loan truyền phúc âm, và làm chứng cho Chúa để chào đón sự đến của Chúa. Bất chấp bị đuổi việc ở một trường học và không được người nhà thông hiểu, anh không hề từ bỏ hy vọng trong lòng. Một ngày nọ, khi đang hội họp, Chen Xiangguang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt và tống giam. Dưới sự an bài kỳ diệu của Đức Chúa Trời, anh gặp Zhao Zhiming, một Cơ Đốc nhân. Sự thông công của Zhao đã giải trừ những quan niệm và hình dung bấy lâu nay của Chen vào việc hy vọng và cầu nguyện xin Chúa trở lại. Sau khi ra khỏi tù, Chen Xiangguang gặp hai giảng sư. Qua sự thông công của họ về lời của Đức Chúa Trời, Chen Xiangguang cuối cùng đã hiểu ra được cất lên thiên quốc nghĩa là gì, liệu vương quốc thật sự ở dưới đất hay trên trời, và người ta nên chào đón Chúa trở lại như thế nào…

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger