Thánh Ca Cơ Đốc | Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp

Thánh Ca Cơ Đốc | Nhân loại phải thờ phượng Đức Chúa Trời mới có được vận mệnh tốt đẹp

3773 |08/04/2020

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nhân loại này,

và hơn thế nữa, Ngài là kiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại và nền văn minh nhân loại.

Chỉ có Đức Chúa Trời an ủi nhân loại này,

và chỉ có Đức Chúa Trời chăm sóc cho nhân loại này cả ngày lẫn đêm.

Sự phát triển và tiến bộ của con người không thể tách rời khỏi quyền tể trị của Đức Chúa Trời,

không thể tách rời khỏi quyền tể trị của Đức Chúa Trời,

lịch sử và tương lai của nhân loại không thể tách rời khỏi những kế hoạch của Đức Chúa Trời.

lịch sử và tương lai của nhân loại không thể tách rời khỏi những kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Sự thăng trầm của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào đều xảy ra theo những kế hoạch của Đức Chúa Trời,

theo những kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết số phận của một quốc gia hoặc một dân tộc,

và chỉ một mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này.

và chỉ một mình Đức Chúa Trời điều khiển tiến trình của nhân loại này.

Nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một số phận tốt đẹp,

thì con người phải phủ phục trước Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng,

Nếu nhân loại muốn có một số phận tốt đẹp, nếu một đất nước muốn có một số phận tốt đẹp,

thì con người phải phủ phục trước Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng,

ăn năn và xưng tội trước Chúa,

nếu không thì số phận và đích đến của con người sẽ là một thảm họa không thể tránh khỏi.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy