Phim Phúc Âm | Làm việc chăm chỉ có phải là đức tin chân chính vào Đức Chúa Trời không? (Trích đoạn nổi bật)

01/12/2023

Hầu hết các tín hữu đều tin rằng miễn chúng ta giữ danh Chúa, thường xuyên cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và nhóm họp, và miễn là chúng ta từ bỏ mọi sự, dâng mình và chịu khó làm việc cho Chúa, thì đây là niềm tin chân chính nơi Chúa, và chúng ta sẽ có thể được cất vào vương quốc thiên đàng khi Chúa tái lâm. Quan điểm này có đúng không? Video này sẽ cho bạn câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger