Phim Phúc Âm | Tại sao tai ương lại xảy đến với người Pha-ri-si giả hình? (Trích đoạn nổi bật)

12/06/2021

Trong Kinh Thánh có ghi lại rằng Đức Chúa Jêsus đã kết án người Pha-ri-si bằng bảy tai ương. Ngày nay, con đường mà các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đi là con đường của người Pha-ri-si và họ cũng phải chịu sự khinh ghét và loại bỏ của Đức Chúa Trời tương tự như vậy. Vậy tại sao Đức Chúa Jêsus đã kết án và nguyền rủa người Pha-ri-si? Chủ yếu là do họ có bản chất giả hình coi thường Đức Chúa Trời, vì họ chỉ chú ý đến việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo và tuân theo các phép tắc, họ chỉ giải thích các phép tắc và giáo lý trong Kinh Thánh và không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành hoặc làm theo điều răn của Đức Chúa Trời gì cả, và họ thậm chí còn vứt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Mọi việc họ làm đều hoàn toàn trái với ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đây là bản chất giả hình của người Pha-ri-si và đó là lý do chính khiến Đức Chúa Jêsus căm ghét và nguyền rủa họ.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger