Trích đoạn đặc sắc 2 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Tại sao tai ương lại xảy đến với người Pha-ri-si giả hình?

0 |12/06/2021

Trong Kinh Thánh có ghi lại rằng Đức Chúa Jêsus đã kết án người Pha-ri-si bằng bảy tai ương. Ngày nay, con đường mà các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đi là con đường của người Pha-ri-si và họ cũng phải chịu sự khinh ghét và loại bỏ của Đức Chúa Trời tương tự như vậy. Vậy tại sao Đức Chúa Jêsus đã kết án và nguyền rủa người Pha-ri-si? Chủ yếu là do họ có bản chất giả hình coi thường Đức Chúa Trời, vì họ chỉ chú ý đến việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo và tuân theo các phép tắc, họ chỉ giải thích các phép tắc và giáo lý trong Kinh Thánh và không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành hoặc làm theo điều răn của Đức Chúa Trời gì cả, và họ thậm chí còn vứt bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Mọi việc họ làm đều hoàn toàn trái với ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Đây là bản chất giả hình của người Pha-ri-si và đó là lý do chính khiến Đức Chúa Jêsus căm ghét và nguyền rủa họ.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy