Thánh Ca ngợi khen | Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không? | MV

Thánh Ca ngợi khen | Ngươi có sẵn lòng dâng cho Đức Chúa Trời tình yêu trong lòng mình không? | MV

742 |20/11/2020

Nếu con người không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào khi họ tin vào Đức Chúa Trời,

thì đời sống của họ chẳng ích gì,

và khi đến lúc họ phải chết,

họ sẽ chỉ nhìn thấy bầu trời xanh và mặt đất đầy bụi bẩn.

Liệu đó có phải là một đời sống có ý nghĩa không?

Nếu ngươi có thể thực hiện các yêu cầu của Đức Chúa Trời

trong khi ngươi đang còn sống,

thì đây chẳng phải là một điều tốt đẹp sao?

Tại sao ngươi luôn chuốc lấy sự phiền hà như thế cho chính mình?

Trong lời thề của Ta với Đức Chúa Trời, chỉ có sự hứa nguyện duy nhất của lòng Ta;

Ta chỉ mong muốn yên ủi Đức Chúa Trời là Đấng mà Ta yêu mến với tấm lòng mình,

để Thần của Ngài trên trời có thể được yên ủi.

Tấm lòng có thể có giá trị, tuy nhiên tình yêu thì quý giá hơn.

Ta sẽ dâng tình yêu quý giá nhất trong lòng Ta cho Đức Chúa Trời

để Ngài có thể vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà Ta có,

và để Ngài có thể được thỏa lòng bởi tình yêu Ta dành cho Ngài.

Ngươi có sẵn lòng dâng tình yêu của mình cho Đức Chúa Trời để Ngài vui hưởng không?

Ngươi có sẵn lòng lấy điều này làm điều chính yếu trong sự tồn tại của mình không?

Ngươi có sẵn lòng lấy điều này làm điều chính yếu trong sự tồn tại của mình không?

Theo trãi nghiệm của Ta,

Ta đã thấy rằng Ta càng dành nhiều tình yêu cho Đức Chúa Trời,

Ta càng tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống;

hơn nữa, không có giới hạn nào đối với sức lực của Ta,

và Ta vui sướng dâng trọn thân thể và tâm trí mình,

và Ta luôn cảm thấy rằng Ta không thể yêu thương Đức Chúa Trời biết mấy cho đủ.

Nếu ngươi thực sự mong muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

thì ngươi sẽ luôn luôn có nhiều tình yêu hơn để đáp lại Ngài –

và nếu đúng như thế,

thì có ai hay điều gì

có thể ngăn cản tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời không?

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mọi con người.

Đối với hết thảy những ai yêu mến Ngài,

Ngài ban phước gấp đôi,

bởi rất khó mà kiếm được tình yêu của con người, và nó quá ít ỏi.

Đức Chúa Trời trân quý tình yêu của mọi con người.

Đối với hết thảy những ai yêu mến Ngài,

Ngài ban phước gấp đôi,

bởi rất khó mà kiếm được tình yêu của con người, và nó quá ít ỏi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy