Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tại sao tôi lo sợ mắc lỗi?

21/01/2023

Sau khi người cộng sự bị điều chuyển sang một bổn phận mới, chị trở nên đề phòng. Chị cực kỳ thận trọng trong công tác và lo sợ mình sẽ bị điều chuyển nếu mắc lỗi. Khi sản phẩm của chị ấy nhiều lần bị trả lại, làm cản trở tiến độ, chị ấy lại rơi vào tiêu cực. Nhờ tìm kiếm lẽ thật và tự phản tỉnh, chị đã tìm ra căn nguyên sự tiêu cực và đề phòng của mình, nhận ra được ý định của Đức Chúa Trời và thực hành lẽ thật, chị đã có thể thực hiện bổn phận một cách thoải mái và tự do.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger