Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tại sao tôi không muốn trả giá trong bổn phận

22/01/2023

Trong bổn phận, chị tìm việc dễ và trốn tránh việc khó, né tránh mọi trách nhiệm. Chỉ sau khi bị tỉa sửa và xử lý, chị mới bắt đầu phản tỉnh bản thân. Thông qua sự phơi bày của lời Đức Chúa Trời, chị đã biết được gì về bản thân? Rồi chị tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chuyện này như thế nào? Mời xem video “Tại sao tôi không muốn trả giá trong bổn phận” để biết chuyện.

Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng – Ứng dụng

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger