Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tại sao tôi lại không chịu hợp tác với người khác?

03/10/2022

Chị là một người giám sát trong hội thánh. Chị muốn chứng minh mình có khả năng và có được sự ngưỡng mộ của người khác, nên chị luôn làm việc một mình và không hợp tác với người khác. Phải đến khi các anh chị em cho chị lời khuyên và giúp đỡ chị thì chị mới bắt đầu phản tỉnh. Tâm tính bại hoại nào ẩn sau việc không chịu làm việc hòa thuận với người khác? Chị đã gạt mình sang một bên và thực hành lẽ thật như thế nào?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger