Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại, vậy tại sao Ngài vẫn thực hiện công tác phán xét khi Ngài tái lâm vào thời kỳ sau rốt?

03/11/2021

Hai ngàn năm tước, Đức Chúa Jêsus nhập thể đã chịu đóng đinh trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, làm của lễ đền tội và hoàn tất công tác cứu chuộc của Ngài. Những người tin Chúa đều nghĩ rằng tội của họ đã được tha, nên họ không còn bị Chúa xem là có tội, và khi Ngài tái lâm họ sẽ được đưa thẳng vào thiên quốc. Do vậy, người ta cứ luôn mãi nhìn lên trời, khao khát đến ngài họ bất ngờ được cất lên trời và tương ngộ với Chúa. Nhưng trước sự kinh ngạc của họ, những đại họa xảy ra trước mắt họ mà họ vẫn chưa thấy Đức Chúa Jêsus ngự xuống trên một đám mây. Thay vào đó, Tia Chớp Phương Đông đã kiên định làm chứng rằng Chúa đã tái lâm rồi và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt, họ còn làm chứng rằng Ngài đang bày tỏ các lẽ thật và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, đã tạo nhóm những người đắc thắng. Điều này hoàn toàn trái ngược với những quan niệm và tưởng tượng của con người. Chính vì thế mà nhiều người đang hỏi rằng: Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc nhân loại và công tác vĩ đại của Ngài đã hoàn tất, vậy tại sao Đức Chúa Trời lại thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt? Hãy cùng tìm kiếm lẽ thật về điều này trong tập phát ngày hôm nay của chương trình “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” và cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger