Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Vì sao vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời nhập thể, chứ không đến trong linh thể?

19/12/2021

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng trong xác thịt đã bày tỏ nhiều lẽ thật và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngài đã thành lập hoàn tất một nhóm những người đắc thắng trước khi các thảm họa xảy đến. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã vươn đến mọi quốc gia trên thế giới, và ngày càng nhiều người nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mặc dù vậy, nhiều người trong giới tôn giáo hoàn toàn ngờ vực chuyện Chúa tái lâm trong xác thịt, chuyện Ngài đã xuất hiện và đang công tác. Họ tin rằng trong bốn mươi ngày sau khi sống lại, Đức Chúa Jêsus đã xuất hiện trong linh thể, nên Ngài phải tái lâm trong linh thể. Tại sao Đức Chúa Trời Toàn Năng không xuất hiện là Thần mà lại là Con người nhập thể? Nhiều người không chịu tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng vì cớ Ngài không ở dạng linh thể mà lại là Con người nhập thể. Họ đang lỡ mất cơ hội duy nhất để được đích thân Đấng Cứu Thế cứu rỗi, một chuyện mà họ sẽ hối hận đời đời. Vậy tại sao vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời không xuất hiện và công tác trong dạng linh thể mà lại trở nên xác thịt làm Con người? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính”, chúng ta có thể cùng nhau đào sâu vấn đề này và học hỏi thêm về công tác của Đức Chúa Trời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger