Bạn có biết mối quan hệ giữa Kinh thánh và Chúa? | Ai là chúa của tôi | Phim Phúc Âm Lồng tiếng Việt

10/10/2020

Lưu Chí Trung là một trưởng lão ở hội thánh tư gia tại Trung Quốc. Anh đã tin hơn 30 năm rồi, và không ngừng khẳng định rằng “Kinh Thánh được Đức Chúa Trời linh hứng”, “Kinh Thánh đại diện cho Đức Chúa Trời, tin vào Đức Chúa Trời là tin vào Kinh Thánh, tin vào Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời”. Trong lòng anh, Kinh Thánh là tối cao. Do sự tôn sùng và đức tin mù quáng vào Kinh Thánh, anh không hề tìm kiếm hay xem xét công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt. Cho đến một ngày, khi anh ngăn cản các tín hữu đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng, anh mới có cơ hội được gặp những giảng sư từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau khi trải qua những cuộc tranh luận căng thẳng về lẽ thật, liệu cuối cùng anh có thể thấy được mối quan hệ giữa Kinh Thánh và Đức Chúa Trời một cách rõ ràng? Liệu anh có thể tách khỏi Kinh Thánh để hiểu được rằng Đấng Christ là lẽ thật, đường đi và là sự sống? Liệu anh sẽ được cất lên trước Đức Chúa Trời hay không?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger