Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Ai có thể cứu rỗi nhân loại và cách mạng hóa vận mệnh của chúng ta?

07/11/2021

Khi nhắc đến vận mệnh, hầu hết mọi người đều đánh đồng rằng những người có tiền tài, địa vị, và thành công thì tức là có vận mệnh tốt, còn những người nghèo, không có địa vị, những người gặp tai họa và khó khăn, bị người khác coi thường, thì là người có vận mệnh xấu. Vì thế, để thay đổi vận mệnh, họ nỗ lực theo đuổi tri thức, hy vọng tri thức sẽ giúp họ đạt được giàu sang, địa vị và do đó thay đổi số phận của họ. Tiền tài, địa vị và thành công trong cuộc sống có thực sự đồng nghĩa với vận mệnh tốt hay không? Việc chịu tai ương và bất hạnh có thực sự đồng nghĩ với vận mệnh xấu hay không? Tri thức có thể thay đổi vận mệnh của một người không? Ai thực sự có thể cứu rỗi nhân loại và cách mạng hóa vận mệnh của chúng ta? Trong tập “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” này, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá con đường để nhân loại đạt được sự cứu rỗi và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger