Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Ai là những người Pha-ri-si thời nay?

Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Ai là những người Pha-ri-si thời nay?

0 |13/11/2020

Nhân vật chính là một Cơ Đốc nhân mộ đạo, sau nhiều năm nhiệt thành phụng sự Chúa, đã tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vì các mục sư ở hội thánh cũ của chị rất am hiểu Kinh Thánh và thường dạy cộng đoàn phải cảnh tỉnh theo dõi sự tái lâm của Chúa, nên chị tin rằng nếu họ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chắc chắn họ sẽ nhận ra tiếng Chúa và nhận ra Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm, rồi họ sẽ vui mừng nghênh tiếp Chúa. Ngạc nhiên thay, khi các mục sư nghe tin về sự tái lâm của Chúa, họ không chỉ từ chối tìm hiểu thêm về nó, mà còn cố hết sức để ngăn cản chị tiếp nhận con đường thật. Họ loan truyền dị giáo và ngụy biện để mê hoặc và quấy rối các anh chị em trong hội thánh để họ đừng tìm hiểu con đường thật. Họ còn cố bắt chị từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng cách đe dọa bãi nhiệm việc phục vụ hội thánh của chị và khai trừ chị khỏi hội thánh. Tuy nhiên, hành vi của các mục sư này đã lộ rõ chân tướng của các mục sư và trưởng lão – những kẻ giả hình chống đối Đức Chúa Trời – và chị nhận ra rằng họ quả thực là những người Pha-ri-si thời nay. Chị thoát khỏi gông cùm và sự kiểm soát của họ, và càng quyết tâm hơn trong việc theo Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy