Video nhạc Thánh Ca | Khi nhân loại bước vào đích đến đời đời

11/10/2021

Khi con người bước vào đích đến đời đời,

thì con người sẽ thờ phượng Đấng Tạo Hóa,

và bởi vì con người đã có được sự cứu rỗi và bước vào cõi đời đời,

nên con người sẽ không theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào nữa,

hơn thế nữa, họ cũng không cần phải lo lắng về việc bị vây hãm bởi Sa-tan.

Lúc này, con người sẽ biết được vị trí của mình,

sẽ thực hiện bổn phận của mình, và ngay cả khi họ không bị

hành phạt hoặc phán xét, thì từng người sẽ thực hiện bổn phận của mình.

Khi đó, con người sẽ là một tạo vật về cả thân phận lẫn địa vị.

Sẽ không còn sự phân biệt cao thấp,

mỗi người chỉ đơn giản thực hiện một chức năng khác nhau,

mỗi người chỉ đơn giản thực hiện một chức năng khác nhau.

Tuy vậy con người sẽ vẫn sống trong một đích đến có trật tự,

phù hợp với nhân loại;

con người sẽ thực hiện bổn phận mình vì mục đích thờ phượng Đấng Tạo Hóa,

và chính một nhân loại như thế sẽ trở thành nhân loại của cõi đời đời.

Khi đó, con người sẽ có được một đời sống được Đức Chúa Trời soi sáng,

một đời sống dưới sự quan tâm và bảo vệ của Đức Chúa Trời,

và một đời sống cùng với Đức Chúa Trời.

Nhân loại sẽ sống một đời sống bình thường trên đất,

và toàn nhân loại sẽ đi đúng hướng.

Kế hoạch quản lý 6.000 năm sẽ hoàn toàn đánh bại Sa-tan.

Chỉ khi công tác quản lý kết thúc,

đời sống của cả nhân loại mới chính thức bắt đầu trên đất,

đời sống của cả nhân loại mới chính thức bắt đầu trên đất.

Chỉ khi đó thì con người mới có một đời sống tuyệt vời,

và Đức Chúa Trời sẽ lấy lại được mục đích của Ngài

trong việc tạo dựng con người từ thuở ban đầu,

cũng như hình tượng giống con người ban đầu.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger