Phim Phúc Âm | Đức tin Chân chính vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? (Trích đoạn nổi bật)

30/11/2023

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger