Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Lúc ở trên Thập giá Đức Chúa Jêsus thực sự có ý gì khi nói “Mọi việc đã được trọn”?

11/10/2021

Các Cơ Đốc nhân đều cho rằng khi Đức Chúa Jêsus nói “Mọi việc đã được trọn” trên thập giá, ý Ngài là công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất. Đây là lý do tại sao họ cảm thấy chắc chắn rằng Chúa sẽ không thực hiện bất kỳ công tác cứu rỗi nào nữa khi Ngài tái lâm, mà Ngài sẽ trực tiếp cất mọi tín hữu lên thiên quốc. Các Cơ Đốc nhân cảm thấy rất tự tin về điều này, nhưng có cơ sở nào trong Kinh thánh cho điều đó không? Điều này có được Đức Thánh Linh xác nhận không? Có phải Đức Chúa Jêsus đã từng nói Ngài sẽ không bao giờ làm bất kỳ công tác cứu nhân loại nào nữa không? Chúng tôi có thể nói một cách chắc chắn là – Không. Vậy, khi Đức Chúa Jêsus nói “Mọi việc đã được trọn”, ý Ngài thực sự là gì? Trong tập “Tìm kiếm đức tin chân chính” này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự thật về vấn đề này và hiểu rõ hơn về công tác của Đức Chúa Trời nhé.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger