Phim Cơ đốc | Cái gì thật sự là Tà giáo? (Trích đoạn nổi bật)

01/06/2021

Từ khi nắm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng đàn áp và áp bức tôn giáo tín ngưỡng, thậm chí còn công khai gắn nhãn cho Cơ Đốc giáo và Công giáo là các tà giáo và gọi Kinh thánh là tà văn. Trong những năm qua, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm chứng cho sự trở lại của Đức Chúa Jêsus và cũng đã bị ĐCSTQ lên án là tà giáo. ĐCSTQ là một đảng vô thần. Nó là chế độ theo Sa-tan, kẻ địch với Đức Chúa Trời, làm sao nó có thể đủ tư cách để quyết định bất kỳ tôn giáo nào là chính đạo hay là tà giáo? Làm sao để người ta phân định được cái gì thật sự là tà giáo?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger