Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Được cất lên thật sự là gì?

26/12/2021

Trong thời kỳ sau rốt, mọi người tin Chúa đều mong mỏi Đấng Cứu Rỗi ngự xuống trên một đám mây để được cất lên gặp Ngài. Nhưng giờ đây khi các đại họa đã ập đến, họ vẫn chưa nghênh tiếp Chúa tái lâm trên một đám mây. Người ta đang cảm thấy sợ hãi hoặc thậm chí cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi, cảm giác như họ có thể chết trong thảm họa bất cứ lúc nào. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi Tia Chớp Phương Đông làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét trong thời kỳ sau rốt. Nhiều người khao khát lẽ thật đã đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhận ra tiếng Đức Chúa Trời, và hướng về Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đang ăn uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, được lời Ngài duy trì, cung dưỡng, và dự tiệc cưới Chiên con. Họ là những người đã được cất lên trước ngai của Đức Chúa Trời trước các thảm họa. Nhiều người trong tôn giáo đang bối rối, nghĩ rằng: “Chẳng phải Đức Chúa Jêsus phải đưa mọi người lên trời để gặp Ngài sao? Những tín đồ của Tia Chớp Phương Đông rõ ràng vẫn còn ở trên đất, vậy thì sao họ có thể được cất lên chứ?” Rất nhiều người không hiểu ý nghĩa thật của sự cất lên, mà nghĩ rằng điều này có nghĩa là được đưa lên trời, cho nên bất cứ ai vẫn còn trên đất thì chưa được cất lên. Điều này có chính xác không? “Được cất lên” thật sự nghĩa là gì? Tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ hướng dẫn quý vị tìm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger