Video Về Lời Chứng | Tôi trốn tránh điều gì khi thoái thác bổn phận

27/03/2023

Tại sao anh luôn từ chối và viện cớ để thoái thác bổn phận khi thấy nó khó khăn và bản thân không đủ khả năng? Anh lo lắng điều gì và cuối cùng làm sao anh giải quyết vấn đề? Mời xem đoạn phim này để biết nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger