Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Hậu quả của việc “dụng nhân bất nghi”

25/01/2023

Chị ấy rất tin tưởng Lily, nghĩ rằng Lily có tố chất tốt và có năng lực làm việc, nên rất lâu chị ấy không giám sát và kiểm tra công tác. Khi các anh chị em phản ánh rằng Lily đang có một số vấn đề trong bổn phận, chị ấy không bận tâm, mà cứ tin tưởng Lily. Chỉ sau khi một số vấn đề nghiêm trọng phát sinh trong công tác chị ấy mới phản tỉnh và hối cải. Chị ấy đã đạt được sự phân định gì về quan điểm “Dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng” nhờ đọc lời Đức Chúa Trời? Chị ấy đã phát hiện ra nguyên tắc thực hành nào trong bổn phận? Mời cùng xem đoạn phim chứng ngôn Cơ Đốc Hậu quả của việc dụng nhân bất nghi.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger