Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Tại sao chúng ta chỉ có thể nghênh tiếp Chúa bằng cách lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời?

24/12/2021

Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và công tác, bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác phán xét. Nhiều người yêu lẽ thật và khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời từ mọi giáo phái đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và nhận ra đó chính là tiếng của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Lòng đầy vui mừng, họ đã trở lại với Ngài và được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới Chiên con. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Tuy nhiên, nhiều người vẫn bám vào câu chữ Kinh Thánh về việc Chúa ngự trên mây đến, mà không hề tìm kiếm để nghe tiếng Đức Chúa Trời. Kết quả là họ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa và rơi vào thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Vậy tại sao chỉ có lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời mới có thể nghênh tiếp Chúa? Tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ hướng dẫn quý vị tìm kiếm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger