Thánh ca | Lời cảnh báo của chứng ngôn của Gióp cho các thế hệ sau

09/05/2022

Intro

Đức tin, và sự vâng phục, lời chứng chiến thắng Sa-tan của Gióp

đã là nguồn trợ giúp và khích lệ to lớn đối với con người.

Verse 1

Ở Gióp họ thấy hy vọng được cứu rỗi,

rằng họ có thể đánh bại được Sa-tan

thông qua sự vâng phục và đức tin chân thành,

thông qua sự kính sợ với Ngài.

Họ nhận thấy rằng miễn là mình tuân phục

sự an bài và quyền tối thượng của Ngài,

thậm chí khi mất tất cả cũng không bỏ Ngài,

họ sẽ sỉ nhục và đánh bại Sa-tan!

Pre-chorus

Nếu con người có ý chí và có sự kiên trì

để có thể đứng vững trong lời chứng của mình,

kể cả nếu có phải mất đi sinh mạng,

Sa-tan sẽ sợ hãi và vội vã rút lui.

Chorus

Lời chứng của Gióp là lời cảnh báo cho các thế hệ mai sau,

rằng nếu như họ không đánh bại Sa-tan,

họ sẽ không bao giờ thoát được

sự cáo buộc cũng như sự quấy phá của nó,

hay sự ngược đãi, tấn công của nó.

Verse 2

Chứng ngôn của Gióp cho thế hệ mai sau thấy

rằng chỉ khi nào họ ngay thẳng và trọn vẹn

thì mới có thể kính sợ Đức Chúa Trời

xa lánh điều ác, và làm chứng vang dội.

Chỉ khi nào có thể làm chứng thật vang dội

họ mới không bị Sa-tan kiểm soát nữa.

Họ sẽ sống dưới sự bảo vệ, dẫn dắt của Ngài.

Chỉ như vậy mới là sự cứu rỗi thực sự.

Chorus

Lời chứng của Gióp là lời cảnh báo cho các thế hệ mai sau,

rằng nếu như họ không đánh bại Sa-tan,

họ sẽ không bao giờ thoát được

sự cáo buộc cũng như sự quấy phá của nó,

hay sự ngược đãi, tấn công của nó.

Lời chứng của Gióp là lời cảnh báo cho các thế hệ mai sau,

rằng nếu như họ không đánh bại Sa-tan,

họ sẽ không bao giờ thoát được

sự cáo buộc cũng như sự quấy phá của nó,

hay sự ngược đãi, tấn công của nó.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger