Nhạc Thánh Ca 2021 | Sự cầu nguyện đích thực

21/04/2021

Sự cầu nguyện đích thực là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi,

và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài,

trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài;

cảm thấy đặc biệt gần gũi với Đức Chúa Trời,

cảm nhận Ngài đang ở đó trước mặt ngươi,

và tin rằng ngươi có điều gì đó muốn thưa với Ngài.

Lòng ngươi cảm thấy tràn ngập sự sáng,

và ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu mến dường nào.

Ngươi cảm thấy được truyền cảm hứng một cách đặc biệt,

và việc lắng nghe ngươi nói mang lại sự hài lòng cho anh chị em của ngươi.

Họ sẽ cảm thấy rằng những lời ngươi nói là những lời trong lòng họ,

những lời họ muốn nói,

như thể những lời của ngươi nói hộ cho chính họ.

Đây là sự cầu nguyện đích thực.

Sau khi ngươi đã tham gia vào sự cầu nguyện thực sự,

trong lòng ngươi sẽ cảm thấy bình an và sẽ biết đến sự hài lòng.

Sức mạnh để yêu Đức Chúa Trời có thể trỗi dậy,

và ngươi sẽ cảm thấy rằng không có điều gì trong cuộc sống có giá trị hơn

hoặc quan trọng hơn việc yêu mến Đức Chúa Trời.

Tất cả điều này chứng tỏ rằng những lời cầu nguyện của ngươi đã có hiệu quả.

Cầu nguyện không phải là việc chỉ làm cho có lệ,

hoặc làm theo thủ tục, hoặc đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời.

Nói thế nghĩa là, cầu nguyện không phải là lặp lại như vẹt những lời nhất định

và không phải bắt chước người khác.

Trong khi cầu nguyện, người ta phải đạt đến trạng thái

có thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời,

trải rộng lòng mình để nó có thể được Đức Chúa Trời cảm thúc.

Nếu muốn sự cầu nguyện của ngươi có hiệu quả

thì nó phải được dựa trên việc đọc lời Đức Chúa Trời.

Chỉ bằng cách cầu nguyện từ trong lời Đức Chúa Trời

mà người ta mới có thể nhận được sự khai sáng và sự soi sáng to lớn hơn.

Những biểu hiện của một lời cầu nguyện đích thực là:

có một tấm lòng khao khát mọi điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu,

và hơn thế nữa là khao khát hoàn thành những yêu cầu Ngài đưa ra;

khinh ghét những gì Đức Chúa Trời khinh ghét,

và sau đó trên cơ sở này, đạt được một chút hiểu biết về nó,

có được đôi chút kiến thức và sự sáng tỏ

về những lẽ thật mà Đức Chúa Trời diễn giải.

Chỉ khi có được sự quyết tâm, đức tin, kiến thức,

và một đường lối để thực hành theo sự cầu nguyện,

thì khi đó nó mới được gọi là sự cầu nguyện đích thực,

và chỉ có kiểu cầu nguyện này mới có thể có hiệu quả.

Trích từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger