Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Có nên tố cáo không

Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Có nên tố cáo không

0 |13/10/2020

Khi công tác trong Hội thánh, nhân vật chính phát hiện trưởng nhóm luôn bất cẩn và vô trách nhiệm trong bổn phận, và không chấp nhận khi anh chị em chỉ ra lỗi sai và đề nghị giúp đỡ. Anh ta là một trong những lãnh đạo và người làm việc giả, chẳng thực hành công tác thực tế và phải bị phơi bày và báo cáo. Tuy nhiên, nhân vật chính lại ngại sẽ xúc phạm anh và chuốc lấy rắc rối, nên chị đã lần lữa không lên tiếng về vấn đề này nhằm bảo vệ bảo thân. Điều này làm đình trệ công tác của Hội thánh. Sau khi trải qua sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chị đã hiểu ra tâm tính ích kỷ cũng như bại hoại xấu xa của mình và bắt đầu ghét bỏ nó. Cuối cùng, chị vạch trần và tố cáo người trưởng nhóm theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và anh ta bị bãi nhiệm. Trải nghiệm này cho chị thấy rằng lẽ thật và sự công chính ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, và điều này củng cố đức tin cho chị để thực hành lẽ thật và làm người thành thực.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy