Tấu nói  Cơ đốc | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Thuyết Ba ngôi có phù hợp với Lời Chúa?

Tấu nói Cơ đốc | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Thuyết Ba ngôi có phù hợp với Lời Chúa?

4083 |24/12/2019

Trong 2.000 năm, thuyết thần học về Ba Ngôi đã được xem là giáo lý căn bản của đức tin Cơ Đốc. Nhưng Đức Chúa Trời thật sự là Ba Ngôi sao? Mối quan hệ giữa Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh chính xác là gì? Chưa một ai từng có thể trả lời những câu hỏi đó một cách rõ ràng. Một ngày nọ, anh Zhang đăng một câu hỏi lên nhóm thảo luận trên mạng của hội thánh của mình: Ba Ngôi có thật sự tồn tại không? Câu hỏi này khơi ra cuộc tranh luận căng thẳng giữa các tín hữu, sau đó Zheng Xun và Li Rui thảo luận và thông công về câu hỏi này. Kết luận của họ là gì? Mời xem tiết mục đối đáp Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy