Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Thuyết ba ngôi phù hợp lời của Đức Chúa Trời không | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Tấu nói Tin Lành

Truyền hình Đa dạng   3098  

Giới thiệu

Thuyết ba ngôi phù hợp lời của Đức Chúa Trời không | Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất | Tấu nói Tin Lành


Gợi ý dành cho bạn:

Chúa Đang Gõ Cửa | Tiểu Phẩm Phúc Âm 2019

https://vi.godfootsteps.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Thánh ca Tin Lành | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Chúa

https://vi.godfootsteps.org/videos/blessed-who-accept-new-work-mv.html


Trong 2.000 năm, thuyết thần học về Ba Ngôi đã được xem là giáo lý căn bản của đức tin Cơ Đốc. Nhưng Đức Chúa Trời thật sự là Ba Ngôi sao? Mối quan hệ giữa Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh chính xác là gì? Chưa một ai từng có thể trả lời những câu hỏi đó một cách rõ ràng. Một ngày nọ, anh Zhang đăng một câu hỏi lên nhóm thảo luận trên mạng của hội thánh của mình: Ba Ngôi có thật sự tồn tại không? Câu hỏi này khơi ra cuộc tranh luận căng thẳng giữa các tín hữu, sau đó Zheng Xun và Li Rui thảo luận và thông công về câu hỏi này. Kết luận của họ là gì? Mời xem tiết mục đối đáp Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất.

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời