Kịch Ngắn Tin Lanh | Thật không thể thành giả | Làm sao phân biệt được Christ thật, Christ giả

4013 |28/11/2019

Đức Chúa Jêsus đã phán: “Ta đến mau chóng” (Khải Huyền 22:12). Những ngày sau rốt là thời gian then chốt nhất để đón nhận sự đến của Chúa, và khi một tín hữu giáo phái, Zheng Hao’en, nghe vợ mình làm chứng rằng Chúa đã trở lại, ông muốn tìm kiếm và tìm hiểu. Tuy nhiên, vị mục sư ở hội thánh của ông đã hết lần này đến lần khác cố ngăn cản ông, trích lời câu Kinh Thánh “Vì nhiều Đấng Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ; nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ 24:24), và nói rằng bất kỳ ai rao giảng sự đến của Chúa là sai lầm, khiến cho Zheng Hao’en rơi vào hoang mang. Qua sự thông công của vợ ông, ông hiểu được những khía cạnh của lẽ thật liên quan đến việc phân biệt Đấng Christ thật và các Đấng Christ giả, và cuối cùng loại bỏ được hoang mang trong lòng mình… Mời quý vị thưởng thức tiểu phẩm Thật không thể thành giả.

Gợi ý dành cho bạn:

Hợp Xướng Ngợi Khen Chúa | “Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần” | Thánh Ca Tin Lành

https://www.youtube.com/watch?v=eAPtzAWu62w

Thánh ca Tin Lành | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Chúa

https://vi.godfootsteps.org/videos/blessed-who-accept-new-work-mv.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy