Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Thử thách giữa khốn cảnh

26/09/2022

Anh mất việc vì đại dịch, rồi cuộc sống rơi vào khó khăn. Anh nghĩ rằng khi tin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban phước lành và ân điển, sẽ giúp anh vượt qua những thời gian khó khăn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của anh chẳng được hồi đáp. Đối diện với đủ mọi loại khốn cảnh, anh đã thay đổi quan điểm sai lầm về đức tin và thấy được phước lành của Đức Chúa Trời như thế nào? Qua những trải nghiệm này, anh đã đạt được gì?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger