Trích đoạn đặc sắc 3 của Phim Phúc Âm “Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?!”: Được cứu rỗi cũng là được làm cho tinh sạch?

Trích đoạn đặc sắc 3 của Phim Phúc Âm “Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?!”: Được cứu rỗi cũng là được làm cho tinh sạch?

177 |26/02/2021

Vì những ai tin vào danh Đức Chúa Jêsus thì đã được cứu rỗi rồi, vậy tại sao Đức Chúa Trời phải thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại? Đoạn phim này sẽ cho quý vị câu trả lời.

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy