Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Chúa Đang Gõ Cửa | Tiểu Phẩm Phúc Âm 2019

Truyền hình Đa dạng   4239  

Giới thiệu

Chúa Đang Gõ Cửa | Tiểu Phẩm Phúc Âm 2019


Vở kịch Chúa Đang Gõ Cửa giải thích cách mà, trong những ngày sau rốt, Chúa gõ cửa trái tim chúng ta bằng lời của Ngài, và những nữ đồng trinh khôn ngoan có thể nghe tiếng của Đức Chúa Trời và dự tiệc cùng với Chiên Con.

Mục sư Chang Shoudao đã luôn chờ đợi sự trở lại của Chúa, nhưng khi Anh Zhen làm chứng với ông rằng Chúa đã trở lại, ông ngoan cố bám lấy những ý niệm và tưởng tượng của mình, tin rằng Chúa sẽ trở lại trên một đám mây, và đóng cửa trái tim với con đường thật. Tuy nhiên, lần này Anh Zhen đã thảo luận về những phân đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến việc Chúa trở lại với ông, và ông nhận ra rằng Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, Chúa sẽ trở lại trong bí mật, trong xác thịt nhập thể, để phán những lời mới và thanh tẩy con người, và chỉ sau đó mới xuất hiện công khai để ban thưởng cho người tốt và hành phạt kẻ xấu. Cùng lúc, ông cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của việc Chúa gõ cửa nhà chúng ta, và chìa khóa để chào đón sự trở lại của Chúa là phải có khả năng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Khi ông rốt cuộc cũng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cuối cùng ông cũng mở cửa trái tim và chào đón sự trở lại của Chúa.

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời