Tiểu phẩm | Chúa đang gõ cửa | Quý vị đã chào đón Đức Chúa Jêsus chưa?

Tiểu phẩm | Chúa đang gõ cửa | Quý vị đã chào đón Đức Chúa Jêsus chưa?

3660 |19/09/2019

Vở kịch Chúa Đang Gõ Cửa giải thích cách mà, trong những ngày sau rốt, Chúa gõ cửa trái tim chúng ta bằng lời của Ngài, và những nữ đồng trinh khôn ngoan có thể nghe tiếng của Đức Chúa Trời và dự tiệc cùng với Chiên Con.

Mục sư Chang Shoudao đã luôn chờ đợi sự trở lại của Chúa, nhưng khi Anh Zhen làm chứng với ông rằng Chúa đã trở lại, ông ngoan cố bám lấy những ý niệm và tưởng tượng của mình, tin rằng Chúa sẽ trở lại trên một đám mây, và đóng cửa trái tim với con đường thật. Tuy nhiên, lần này Anh Zhen đã thảo luận về những phân đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến việc Chúa trở lại với ông, và ông nhận ra rằng Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, Chúa sẽ trở lại trong bí mật, trong xác thịt nhập thể, để phán những lời mới và thanh tẩy con người, và chỉ sau đó mới xuất hiện công khai để ban thưởng cho người tốt và hành phạt kẻ xấu. Cùng lúc, ông cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của việc Chúa gõ cửa nhà chúng ta, và chìa khóa để chào đón sự trở lại của Chúa là phải có khả năng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Khi ông rốt cuộc cũng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cuối cùng ông cũng mở cửa trái tim và chào đón sự trở lại của Chúa.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy