Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc“Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Làm chứng quyền năng Chúa

Hợp xướng   927  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Làm chứng quyền năng Chúa


Khắp vũ trụ bao la, mọi thiên thể vận động chính xác trong quỹ đạo của mình. Dưới các tầng trời, núi non, sông hồ đều có ranh giới, vạn vật sống và sinh sôi suốt bốn mùa theo các quy luật sống… Tất cả điều này đều được thiết kế quá đỗi vi diệu - có một Đấng Quyền Năng thống trị và an bài tất cả mọi sự này hay không? Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã bắt đầu vào những vai khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta trải qua sinh lão bệnh tử, có lúc vui lúc buồn… Nhân loại thật sự đến từ đâu, và chúng ta thật sự sẽ đi về đâu? Ai thống trị vận mệnh của chúng ta? Từ cổ chí kim, các cường quốc đã trỗi dậy, các triều đại trỗi dậy rồi tiêu vong, các quốc gia và dân tộc thịnh rồi suy theo ngọn sóng lịch sử… Hệt như các quy luật tự nhiên, các quy luật phát triển của nhân loại cũng chứa đựng vô số lẽ nhiệm mầu. Bạn có muốn biết những câu trả lời cho chúng không? Phim tài liệu Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ hướng dẫn bạn tìm đến căn nguyên của chuyện này, tiết lộ mọi lẽ nhiệm mầu này!


Một số tài liệu trong video này là từ:

http://www.cutestockfootage.com/

Song of the Clyde(http://film.britishcouncil.org/song-of-the-clyde)by British Council /CC BY-NC 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

Power to Order By British Council (http://film.britishcouncil.org/power-to-order )/CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ )

Hawk Sound (http://www.orangefreesounds.com/hawk-sound/) by thecluegeek /CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Hawk Call 2x(http://soundbible.com/1481-Hawk-Call-2x.html)by PsychoBird/CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Explosion Ultra Bass(http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html)by Mark DiAngelo/CC BY 3.0(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Aslan is on the Move © 2014 David Hollandsworth/Productiontrax.com

Der Kampf an der Taborbrücke in der Leopoldstadt Bonaventura Emler (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Kampf_an_der_Taborbr%C3%BCcke_in_der_Leopoldstadt_Bonaventura_Emler.jpg) By Yelkrokoyade/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời