Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim Phúc Âm “Vượt qua cạm bẫy”: Cách Đức Chúa Trời cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan

16/05/2021

Kinh Thánh nói, “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 4:17). Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi con người. Ngài cho chúng ta thấy tâm tính công chính, oai nghi và bất khả xâm phạm của mình. Công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt được thực hiện để cứu rỗi con người, để họ có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và thực sự quay về với Đức Chúa Trời. Tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn, những người tiếp nhận công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng, đều dần dần hiểu ra sự thật rằng việc các mục sư và trưởng lão phụng sự Đức Chúa Trời thực tế chỉ là thách thức Đức Chúa Trời, thấy rõ bản tính địch lại Đấng Christ ghét lẽ thật và giả hình của họ, và nhờ đó thoát khỏi sự nhầm lẫn và kiểm soát của các mục sư và trưởng lão để thực sự quay về trước ngai Đức Chúa Trời. Bằng cách lắng nghe những lời chứng cho kinh nghiệm về sự phán xét của những người được Đức Chúa Trời chọn trước ngai của Đấng Christ, bạn sẽ được hiểu được công tác phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger