Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Ai ngăn cản tôi trên con đường đến Thiên quốc? (I)

08/10/2022

Anh là một Cơ đốc nhân ở Việt Nam. Tình cờ, anh nghe được Phúc Âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt trên mạng và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Anh vô cùng phấn khích, nên đã rao giảng Phúc Âm với người nhà của mình. Nào ngờ, anh đã bị mục sư tìm mọi cách để quấy phá và và cản trở, gia đình anh đã bị vị mục sư đó lừa gạt và xúi giục nên đã cố hết sức để ngăn cản anh tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Anh đã đứng vững trong lời chứng của mình trong cuộc chiến thuộc linh này như thế nào? Mời quý vị xem video này để tìm hiểu nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger