Nhạc Thánh Ca | Loài người vẫn là loài người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên

04/06/2021

Dù loài người đã phải chịu sự áp bức của Sa-tan,

không còn là A-đam và Ê-va,

thay vào đó là đầy rẫy những điều

đối nghịch với Đức Chúa Trời, như sự tưởng tượng, kiến thức và các quan niệm,

đồng thời cũng đầy những tâm tính bại hoại,

nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, loài người vẫn là loài người mà Ngài đã dựng nên.

Đức Chúa Trời sắp đặt và cai trị loài người,

loài người sống trong quỹ đạo mà Ngài sắp đặt.

Trong mắt Ngài, loài người bại hoại

chỉ đơn giản bị đói và ngập trong cáu bẩn,

với trí nhớ bị giảm sút và phản xạ chậm chạp một chút,

loài người đã hơi già đi,

nhưng tất cả chức năng và bản năng của họ hoàn toàn không đổi thay.

Đây chính là loài người mà Đức Chúa Trời định cứu rỗi.

Loài người này chỉ cần nghe tiếng gọi của Đấng Tạo Hóa,

chỉ cần nghe giọng nói của Đấng Tạo Hóa,

họ sẽ đứng lên và lao đi kiếm tìm nguồn gốc của giọng nói này.

Loài người này chỉ cần nhìn thấy Đấng Tạo Hóa,

họ sẽ chẳng còn màng đến mọi thứ khác,

họ sẽ từ bỏ mọi thứ, tận hiến bản thân,

thậm chí còn hy sinh mạng sống của mình cho Ngài.

Khi lòng của loài người hiểu được

những lời chân thành của Đấng Tạo Hóa,

"thì họ sẽ từ bỏ Sa-tan và đến bên Đấng Tạo Hóa.

Khi loài người đã gột hết dơ dáy khỏi cơ thể,"

và được nuôi dưỡng bởi Đấng Tạo Hóa,

thì trí nhớ của loài người sẽ được phục hồi,

loài người sẽ thực sự trở lại với Đấng Tạo Hóa.

Đây chính là loài người mà Đức Chúa Trời định cứu rỗi, định cứu rỗi.

Loài người này chỉ cần nghe tiếng gọi của Đấng Tạo Hóa,

chỉ cần nghe giọng nói của Đấng Tạo Hóa,

họ sẽ đứng lên và lao đi kiếm tìm nguồn gốc của giọng nói này.

Loài người này chỉ cần nhìn thấy Đấng Tạo Hóa,

họ sẽ chẳng còn màng đến mọi thứ khác,

họ sẽ từ bỏ mọi thứ, tận hiến bản thân,

thậm chí còn hy sinh mạng sống của mình cho Ngài.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger