Video nhạc Thánh Ca 2021 | Bài ca về tình yêu thương ngọt ngào | MV

Video nhạc Thánh Ca 2021 | Bài ca về tình yêu thương ngọt ngào | MV

0 |15/03/2021

Tình yêu thương của Ngài được ẩn giấu trong lòng tôi.

Nó dẫn tôi đến gần Ngài hơn theo cách ngọt ngào nhất.

Tuy nhiên, làm việc phụng sự lòng Ngài

đã khiến cho tôi tốt hơn.

Tôi hầu việc Ngài bằng cả tâm trí,

không còn muốn điều gì khác.

Lời Ngài dẫn dắt lòng tôi

và tôi đi theo bước chân của Ngài.

Tôi sẽ khiến ý muốn của Ngài trở nên sống động,

thỏa lòng Ngài nhất.

Ngài đã đưa tôi đến một nơi tốt hơn,

một cõi chỉ có Ngài và tôi. Không có lo lắng.

Lời Ngài làm cho tinh sạch sự bại hoại của tôi,

chúng đã đầy dẫy trong lòng tôi.

Tôi yêu kính Ngài, ồ, tôi yêu kính Ngài,

Lời Ngài đã trở thành sự sống của tôi.

Được Ngài cứu rỗi thật may mắn làm sao.

Tôi sẽ yêu kính Ngài và hát ngợi khen Ngài cho đến đời đời.

Ha-lê-lu Ha-le-lu-gia! Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời.

Tình yêu của chúng tôi khiến chúng tôi không thể tách rời và hạnh phúc.

Tôi hiểu ý muốn của Ngài và tuyệt đối vâng phục chúng.

Tôi sẽ không bao giờ phản nghịch, hay xa cách Ngài,

tôi sẽ sống trước Ngài nhiều hơn.

Tôi suy ngẫm về lời Ngài,

tôi trân trọng Ngài là gì, Đức Chúa Trời yêu dấu ơi.

Lời Ngài làm cho tinh sạch sự bại hoại của tôi,

chúng đã đầy dẫy trong lòng tôi.

Tôi yêu kính Ngài, ồ, tôi yêu kính Ngài,

Lời Ngài đã trở thành sự sống của tôi.

Được Ngài cứu rỗi thật may mắn làm sao.

Tôi sẽ yêu kính Ngài và hát ngợi khen Ngài cho đến đời đời.

Ha-lê-lu Ha-le-lu-gia! Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ha-lê-lu Ha-le-lu-gia! Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Chúa Trời.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy