Video nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao độc nhất đối với số phận con người

11/11/2021

Cho dù ngươi đã đi được bao xa trong đời,

cho dù bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi,

cho dù hành trình còn lại của ngươi có thể dài bao nhiêu,

thì trước tiên ngươi phải nhận ra thẩm quyền của Đức Chúa Trời, xem trọng nó,

và chấp nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể độc nhất của ngươi.

Cho dù khả năng của con người có kiệt xuất đến mấy,

thì con người cũng không thể ảnh hưởng –

càng không thể bố trí, an bài, kiểm soát, hoặc thay đổi – số phận của những người khác.

Chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất điều khiển muôn vật cho con người,

bởi chỉ có Ngài có thẩm quyền độc nhất nắm giữ quyền tối thượng trên số phận con người,

và vì thế chỉ có Đấng Tạo Hóa là Đấng Chủ Tể độc nhất của con người.

Mọi người nên có sự hiểu biết rõ ràng và chính xác

về sự kiểm soát của Đức Chúa Trời đối với số phận con người.

Đó là mấu chốt để biết cuộc sống con người, có được lẽ thật,

bài học về việc biết Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Ngươi không thể đi đường tắt để đạt được mục tiêu này.

Cho dù khả năng của con người có kiệt xuất đến mấy,

thì con người cũng không thể ảnh hưởng –

càng không thể bố trí, an bài, kiểm soát, hoặc thay đổi – số phận của những người khác.

Chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất điều khiển muôn vật cho con người,

bởi chỉ có Ngài có thẩm quyền độc nhất nắm giữ quyền tối thượng trên số phận con người,

và vì thế chỉ có Đấng Tạo Hóa là Đấng Chủ Tể độc nhất của con người.

Ngươi không thể thoát khỏi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Chúa duy nhất của con người,

Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể duy nhất của số phận con người,

và vì thế con người không thể điều khiển số phận của chính mình,

không thể bước ra khỏi nó.

Cho dù khả năng của con người có kiệt xuất đến mấy,

thì con người cũng không thể ảnh hưởng –

càng không thể bố trí, an bài, kiểm soát, hoặc thay đổi – số phận của những người khác.

Chỉ có chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất điều khiển muôn vật cho con người,

bởi chỉ có Ngài có thẩm quyền độc nhất nắm giữ quyền tối thượng trên số phận con người,

và vì thế chỉ có Đấng Tạo Hóa là Đấng Chủ Tể độc nhất của con người.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger