Vũ đạo hội thánh Cơ Đốc | Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời

18/06/2024

I

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời,

càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Chúng ta hát về Đức Chúa Trời nhập thể,

về việc mình được đưa lên trước ngai của Ngài.

Chúng ta không còn hướng lên trời, mong mỏi một cách đắng cay,

Đức Chúa Trời Toàn Năng đang đối mặt với chúng ta.

Ngài bày tỏ lẽ thật để chăn dắt chúng ta,

Ngài ở bên cạnh chúng ta, rất chân thực và thực tế.

Chúng ta vui hưởng lời của Ngài mỗi ngày,

hiểu được lẽ thật thấy dịu ngọt biết bao.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng mến của Đức Chúa Trời,

lòng chúng ta tràn đầy sự yêu kính dành cho Ngài.

Chúng ta hát ca và nhảy múa để chúc tụng,

chúng ta không thể nói hết về sự đáng mến của Đức Chúa Trời.

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời;

Đức Chúa Trời Toàn Năng thật đáng ngợi khen!

II

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời,

càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Chúng ta hát về việc Đức Chúa Trời mang đến sự phán xét công chính của Ngài,

về việc lời Ngài thanh tẩy và cứu rỗi chúng ta.

Lời Đức Chúa Trời vạch rõ bản tính Sa-tan của con người,

vạch trần sự thật về sự bại hoại của loài người.

Lời Ngài thanh tẩy tâm tính Sa-tan của chúng ta,

và biến chúng ta thành con người mới.

Chúng ta thoát khỏi quyền thế của Sa-tan,

và đã thấy rằng tình yêu của Đức Chúa Trời quá chân thật.

Sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời thật quá đáng mến,

chúng ta không thể yêu kính Ngài cho đủ.

Chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời, ta không thể kìm ném cảm xúc.

Chẳng gì ngăn được ta với Đức Chúa Trời.

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời;

Đức Chúa Trời Toàn Năng thật đáng ngợi khen!

III

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời,

càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Lời Đức Chúa Trời thống trị đời sống vương quốc.

Chúng ta sống trong ánh sáng.

Có được lẽ thật đã giải phóng ta.

Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời với tấm lòng, với sự trung thực.

Chúng ta được nên kẻ tri kỷ của Đức Chúa Trời,

chúng ta phụng sự một cách trung tín và mang gánh nặng cho Ngài.

Chúng ta toàn tâm toàn ý thực hiện bổn phận của mình,

luôn tiến lên trên con đường yêu kính Đức Chúa Trời.

Giờ chúng ta có thể yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời,

sống vì Ngài là hạnh phúc lớn lao nhất.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng con ngợi ca Ngài,

chúng con sẽ thờ phượng Ngài đến muôn đời!

Chúng ta không thể thôi hát những bài yêu kính Đức Chúa Trời;

Đức Chúa Trời Toàn Năng thật đáng ngợi khen!

Trích từ: Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger