Video Nhạc Thánh | Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Đức Chúa Trời

4274 |10/02/2020

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Chúa, ta càng yêu mến Ngài!

Ta hát về Chúa nhập thể.

Ta được đưa lên trước ngai của Ngài,

và không còn mong mỏi hướng lên trời.

Dung nhan Đức Chúa Trời Toàn năng đối diện ta rồi,

Ngài chăn dắt ta với lẽ thật, sát cánh bên ta thật rồi.

Ta vui hưởng lời của Ngài mỗi ngày.

Hiểu được lẽ thật thấy dịu ngọt biết bao.

Lòng ta đầy tình yêu mến Chúa,

vì ta thấy dung nhan đáng mến của Ngài.

Ta hát ca và nhảy múa để chúc tụng,

chẳng lời nào mô tả nổi sự đáng mến của Ngài.

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Chúa, ta càng yêu mến Ngài!

Ta hát về phán xét công chính của Chúa.

Lời Ngài thanh tẩy và cứu rỗi ta,

phơi bày bản tính theo Sa-tan của con người và sự thật về sự bại hoại của con người.

Lời Ngài thanh tẩy tâm tính theo Sa-tan,

khiến ta thành con người mới.

Ta loại trừ những thế lực của Sa-tan. Ta thấy tình yêu của Chúa là chân thật.

Sự công chính của Ngài thật đáng mến, sự thánh khiết của Ngài quá ngọt ngào.

Ta không thể yêu mến Ngài cho đủ.

Nên ta chúc tụng Chúa, ta không thể kìm ném cảm xúc.

Chẳng gì ngăn được ta với Chúa.

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Chúa, ta càng yêu mến Ngài!

Lời Chúa thống trị đời sống vương quốc.

Ta sống trong ánh sáng.

Có được lẽ thật đã giải phóng ta.

Ta thờ phượng Chúa với tấm lòng, với chân thành.

Ta được nên kẻ tâm phúc của Ngài, trung thành phục vụ Ngài.

Ta mang gánh nặng vì Ngài, thật tâm hoàn thành bổn phận,

luôn tiến lên trên đường yêu mến Chúa.

Giờ ta có thể yêu mến và quy phục Chúa,

sống vì Ngài, đây là niềm vui lớn lao nhất.

Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin chúc tụng Ngài!

Chúng con sẽ thờ phượng Ngài đến muôn đời!

Ta không thể thôi hát những bài yêu mến Chúa.

Càng hát càng thấy dịu ngọt trong lòng.

Càng hát vì Chúa, ta càng yêu mến Ngài!

Trích từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy