Nhạc Thánh Ca | Ý nghĩa của việc cầu nguyện

22/07/2023

Verse 1

Cầu nguyện là một cách để con người hợp tác với Đức Chúa Trời,

để kêu cầu Ngài, để được Thần của Ngài cảm thúc.

Chorus 1

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Verse 2

Những ai không cầu nguyện như đã chết không có linh hồn.

Họ không thể được cảm thúc hay theo kịp công tác của Ngài.

Chorus 2

Người không cầu nguyện không thể có đời sống thuộc linh bình thường,

họ cắt đứt liên hệ với Ngài;

và sẽ không được Ngài chấp thuận.

Người không cầu nguyện không thể có đời sống thuộc linh bình thường,

họ cắt đứt liên hệ với Ngài;

và sẽ không được Ngài chấp thuận.

Chorus 1

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Khi càng cầu nguyện là ngươi càng được cảm thúc,

được khai sáng và quyết tâm hơn.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Những người như thế có thể sớm được hoàn thiện.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger