Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Nhìn thấu sự tà ác của mục sư

18/01/2022

Một Cơ Đốc nhân ở Myanmar đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, nhưng anh bị mục sư của mình cản trở con đường đức tin, lại còn mắng nhiếc anh, kích động mọi người trong làng chống đối và cô lập anh. Anh đã làm thế nào để đứng vững và tiếp tục theo Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh như thế? Và anh làm thế nào để nhận ra bộ mặt thật của mục sư của mình? Mời xem video “Nhìn thấu sự tà ác của mục sư” để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger