Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Sự hưng vong của các quốc gia

Hợp xướng   403  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Sự hưng vong của các quốc gia


Sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc là kết quả do những hành động của con người ư? Là quy luật tự nhiên ư? Ẩn chứa trong đó là lẽ nhiệm mầu gì? Chính xác thì ai điều khiển sự hưng vong của một quốc gia hay dân tộc? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật sẽ sớm tiết lộ lẽ nhiệm mầu này!


Một số tài liệu trong video này là từ:

Pigment Ajans - Visual Effects

Shutterstock.com

Explosion Ultra Bass

http://soundbible.com/1807-Explosion-Ultra-Bass.html

by Mark DiAngelo/CC BY 3.0

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời