Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tâm thức đúng đắn để rao truyền phúc âm

20/11/2022

Chị là một người rao truyền phúc âm. Có một đối tượng phúc âm tiềm năng bị mục sư cản trở và lừa phỉnh nên đã từ chối tìm hiểu con đường thật. Chị thấy việc này quá khó khăn và muốn từ bỏ. Điều gì đã nâng đỡ chị và giúp chị tiếp tục cố gắng? Chị đã cậy dựa Đức Chúa Trời để rao truyền phúc âm và làm chứng thế nào?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger