Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Thu Hoạch Cho Việc Thực Hiện Bổn Phận

372 |05/12/2020

Yang Mingzhen từng là chủ doanh nghiệp sở hữu một nhà máy riêng. Bạn bè và gia đình đều xem chị là nữ siêu nhân. Chị nhiệt tâm theo đuổi và tích cực thực hiện bổn phận của mình tại Hội thánh sau khi tin vào Đức Chúa Trời, tin rằng bản thân chị sở hữu hiện thực để vâng phục Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi Hội thánh giao cho chị bổn phận để các anh chị em lưu trú tại nhà mình, ngoài mặt chị miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong thâm tâm, chị thấy rối bời và không muốn chấp nhận. Chị cảm thấy bổn phận tiếp đãi là thấp hèn và những người khác sẽ coi thường mình. Đối mặt với việc thực hiện một bổn phận đi ngược lại mong muốn của mình, liệu chị có thể thực sự quy phục? Và sau cùng, đâu là phần thưởng mà chị sẽ nhận về?

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy