Trích đoạn đặc sắc 1 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Giới tôn giáo đã suy thoái thành thành Ba-by-lôn

12/06/2021

Các lãnh đạo của giới tôn giáo đi chệch khỏi con đường của Chúa và đi theo các xu thế phàm trần, họ cũng hợp tác với sự thách thức và lên án ngông cuồng của thế lực thống trị đối với Tia chớp phương Đông, và họ đã bắt đầu đi con đường chống đối Đức Chúa Trời. Giới tôn giáo đã suy thoái thành thành Babylon. Kinh thánh ghi rằng: “Ðức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp” (Ma-thi-ơ 21:12-13). “Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó” (Khải Huyền 18:2-3).

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger