Phim Phúc Âm | Những lời diễn giải Kinh Thánh của các lãnh đạo tôn giáo có đang đề cao và làm chứng cho Đức Chúa Trời không? (Trích đoạn nổi bật)

18/05/2021

Các mục sư và trưởng lão của thế giới tôn giáo thường giải thích Kinh thánh cho mọi người và khiến họ trung thành với Kinh thánh. Nhưng làm như vậy, họ có thực sự tôn cao Chúa và làm chứng cho Ngài không? Hầu hết mọi người không thể hiểu được điều này. Các mục sư và trưởng lão tôn cao lời của con người trong Kinh thánh, dùng lời của con người trong Kinh thánh để thay thế và bất tuân lời Chúa, khiến mọi người tôn sùng và cuồng tín Kinh thánh, để khi Đức Chúa Trời thực công tác mới của Ngài thì nhiều người chỉ biết đến Kinh Thánh chứ không biết Đức Chúa Trời, thậm chí đến mức đóng đinh Đức Chúa Trời nhập thể vào thập tự giá giống như trong Kinh thánh. Dựa trên sự thật này, các mục sư và trưởng lão của thế giới tôn giáo có thực sự tán dương Chúa bằng cách giải thích Kinh thánh không? Tập phim ngắn này sẽ cho bạn biết sự thật.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger