Trích đoạn đặc sắc 5 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Thành Ba-by-lôn sùng đạo sẽ rơi vào sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời

0 |13/06/2021

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy