Trích đoạn đặc sắc 5 của Phim Phúc Âm “Thành sẽ bị lật đổ”: Thành Ba-by-lôn sùng đạo sẽ rơi vào sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời

13/06/2021

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger