Chấp sự thanh tẩy của lời Đức Chúa Trời, thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi|Suy ngẫm về sự cứu rỗi

24/01/2022

Dương Minh Viễn là trưởng lão một hội thánh tư gia. Một ngày nọ, anh nghe nói trưởng lão Từ, người rất được nể trọng trong hội thánh, đã tiếp nhận Tia chớp phương Đông. Anh đã động lòng và quyết định tìm kiếm, nghiên cứu Tia chớp phương Đông. Qua việc đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, những câu hỏi khiến anh bối rối trong nhiều năm tin Chúa đã được giải đáp, và anh biết rằng được cứu rỗi chỉ là được tha tội chứ không phải là cứu rỗi trọn vẹn. Chỉ bằng cách tiếp nhận sự phán xét và làm tinh sạch của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và giải quyết triệt để bản tính tội lỗi của mình, anh mới có thể đủ tư cách bước vào thiên quốc. Anh đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và khám phá ra rằng những lời ấy là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời. Anh tin rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, do đó anh vui vẻ tin nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, anh rao giảng Phúc Âm cho những tín hữu cấp dưới mình, và trong vòng vài tháng, năm sáu ngàn người đã tiếp nhận Phúc Âm. Anh nghĩ mình sẽ tiếp tục là lãnh đạo, nhưng rồi bất ngờ khi hội thánh sắp xếp để anh giảng Phúc Âm trong khi đồng sự của anh thì được chọn làm lãnh đạo. Khi anh giảng Phúc Âm, sự thông công của anh về lẽ thật không rõ ràng hay thực tế như thông công của cộng sự của anh là anh Châu… Không hài lòng khi phải đứng thứ hai, để chứng tỏ khả năng của mình và nhận được sự nể trọng của những người khác, anh cố hết sức trang bị cho mình lẽ thật, và thường thể hiện trước mọi người rằng mình đã làm được bao nhiêu công việc và đã phải chịu đựng như thế nào. Anh bất ngờ khi điều này khiến các anh chị em tỉa sửa và xử lý anh, và Đức Chúa Trời nghiêm khắc sửa phạt, sửa dạy anh… Sau khi trải qua sự phán xét và hình phạt, sự sửa phạt và sửa dạy của Đức Chúa Trời, chính xác thì Dương Minh Viễn đạt được gì? Anh thay đổi thế nào? Xin mời xem phim này để tìm hiểu.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger