Video Về Lời Chứng | Phản tỉnh về việc không kịp thời cách chức một lãnh đạo giả

15/03/2023

Cathy thấy một lãnh đạo giả không làm công tác thực tế nhưng lại không vạch trần, xử lý hay kịp thời cách chức chị ấy. Cathy làm vậy là để duy trì địa vị của mình trong lòng người khác. Điều này dẫn đến việc làm đình trệ công tác của hội thánh. Qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, và nhờ tự kiểm điểm, chị đã hiểu được gì về bản thân? Chị đã thay đổi như thế nào? Mời quý vị cùng xem video này để tìm hiểu nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger