Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Suy ngẫm về Tai họa

Hợp xướng   627  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Suy ngẫm về Tai họa


Nhiều người nghĩ rằng vận mệnh của họ do chính tay họ nắm giữ. Nhưng khi tai họa đến, tất cả những gì chúng ta cảm thấy lại là sự bất lực, sợ hãi và kinh hoàng, và chúng ta ý thức được sự nhỏ nhoi và mỏng manh của sự sống… Ai là sự cứu rỗi duy nhất của chúng ta? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm tiết lộ câu trả lời!


Một số tài liệu trong video này là từ:

The White House

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời