Video nhạc Thánh Ca | Lời cầu nguyện bởi dân sự của Đức Chúa Trời | MV

31/05/2021

Dân sự của Đức Chúa Trời trở lại trước ngôi của Ngài.

Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

Xin Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy những ai khao khát sự xuất hiện của Ngài.

Xin Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy họ để họ sớm nghe tiếng của Ngài.

Xin Đức Chúa Trời khai sáng cho những ai chờ đợi và dõi theo,

đều nhìn thấy Đấng Cứu Chuộc, thấy rằng Ngài đã trở lại.

Cầu mong cho nhân loại phá vỡ những sự ràng buộc bởi các quan niệm của chính mình.

Cầu mong cho nhân loại tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật.

Cầu mong cho hết thảy những người mà Đức Chúa Trời đã chọn trước

đều đi theo bước chân của Chiên Con.

Cầu mong cho nhân loại có được sự nuôi dưỡng bởi lời Đức Chúa Trời,

để cho tâm linh của họ không còn đói khát theo ngày tháng.

Cầu mong cho nhân loại học cách phân biệt,

không còn bị lừa gạt bởi những lời nói dối sâu sắc nhất của Sa-tan.

Xin Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta rao giảng Phúc Âm, làm chứng cho Ngài.

Xin Đức Chúa Trời ở giữa dân sự Ngài, gìn giữ chúng ta sống trong tình yêu của Ngài,

gìn giữ chúng ta sống trong tình yêu của Ngài.

Xin Đức Chúa Trời khai sáng để chúng ta hiểu,

để chúng ta thông tỏ lời Ngài, ý muốn của Ngài.

Cầu mong cho mọi người trân quý lời Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài.

Xin Ngài phán xét và sửa dạy chúng ta

để chúng ta thực hiện bổn phận của mình.

Xin Đức Chúa Trời tăng thêm những sự thử luyện để thay đổi tâm tính của chúng ta.

Cầu mong cho hết thảy mọi người đều phân biệt được thiện và ác,

đều đưa lẽ thật vào thực hành và tuân theo mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Xin Đức Chúa Trời trừng phạt hết thảy những kẻ ác,

để đời sống hội thánh sẽ không bị nhiễu loạn.

Xin Đức Chúa Trời hoàn thiện nhiều người hơn để đồng tâm hiệp ý với Ngài.

Cầu mong cho mọi người dành tình yêu thương thực sự của mình

cho Đức Chúa Trời thật và đáng mến.

Xin Đức Chúa Trời ban phước cho những ai trở về với Ngài.

Cầu mong cho hết thảy chúng ta được sống trong sự sáng.

Xin Đức Chúa Trời hoàn thiện nhiều người hơn để đồng tâm hiệp ý với Ngài.

Cầu mong cho mọi người dành tình yêu thương thực sự của mình

cho Đức Chúa Trời thật và đáng mến.

Xin Đức Chúa Trời ban phước cho những ai trở về với Ngài.

Cầu mong cho hết thảy chúng ta được sống trong sự sáng,

cầu mong cho hết thảy chúng ta được sống trong sự sáng.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger